Registar organizacija civilnog društva u sektoru ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini
[ Log In ] Funded by the European Union
Skip Navigation Links
Dobro došli na stranicu za prijavu članova mreže za ruralni razvoj BiH
ACoRD projekat - Savez za zajednički ruralni razvoj, ima za cilj da podrži osnivanje Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini i da jača kapacitete organizacija, članica Mreže.  
 Okvir za uspostavljanje saradnje na projektu ACoRD:
 
1. Osnivanje Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini je poziti van iskorak u sveobuhvatnom procesu ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini i ova inicijativa u okviru ACoRD projekta je pozdravljena i podržana od strane civilnog i javnog sektora.
2. Neophodno je razviti partnerstvo između javnog i civilnog sektora po pitanju ruralnog razvoja i ojačati međusobnu komunikaciju što je sasvim izvodljivo kroz implementaciju projekta ACoRD. Mreža za ruralni razvoj treba da bude ozbiljan partner javnom sektoru i da bude korištena kao koristan alat koji doprinosi radu javnog sektora.
3. Da bi civilni sektor mogao biti prepoznat kao ozbiljan partner javnom sektoru u oblasti ruralnog razvoja, organizacije civilnog društva moraju imati određene kompetencije u tom sektoru i transparentnost u svom radu. Civilni sektor u BiH je snažan u kvantitetu, a treba osigurati i snagu civilnog sektora i u kvalitetu. Osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti ruralnog razvoja je dio ACoRD projekta.
4. Svaka zemlja u Evropi ima svoje posebnosti i postoje razna rješenja kada su u pitanju mreže za ruralni razvoj. Tako i u Bosni i Hercegovini, kroz dijalog, treba pronaći model zajedničkog rješenja, a koji će na najbolji način odražavati bosanskohercegovačku perspektivu i poziciju. Savez za zajednički ruralni razvoj (ACoRD) u Bosni i Hercegovini je model koji omogućava zadovoljavanje različitih pogleda i stavova popitanju umrežavanja u ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini. Organizacije civilnog društva aktivne u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini će se zalagati za ostvarenje predloženih principa iz ovog Okvira za uspostavljanje saradnje na projektu ACoRD i na taj način će dati svoj puni doprinos osnaživanju ruralnog pokreta i sveobuhvatnom ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini.
Log In
 
 
Registrujte se za pristup u članstvo mreže za ruralni razvoj BiH